എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ബക്കറ്റ് ടൂത്ത്

  • excavator bucket tooth

    എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ബക്കറ്റ് പല്ല്

    മികച്ച ബക്കറ്റ് പല്ലുകൾ/പല്ലുകൾ 1. നല്ല അലോയ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ 2. പാറയ്ക്ക് ധരിക്കുന്നതും തെളിവും ഈടുനിൽക്കുന്നതും, കട്ടിയുള്ള അടിഭാഗം, കല്ല് 3. മിനുസമാർന്ന രൂപം 4. ഓപ്ഷനായി മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, പച്ച മുതലായവ 5. എല്ലാത്തരം തരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഭാരവും ഓപ്ഷൻ