എക്‌സ്‌കാവേറ്റർ ദ്രുത കപ്ലർ

  • excavator quick coupler

    എക്‌സ്‌കാവേറ്റർ ദ്രുത കപ്ലർ

    നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ മടുത്തോ? എക്‌സ്‌കവേറ്ററിനെയും വിവിധതരം അറ്റാച്ചുമെന്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തരം കണക്റ്ററാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ക്വിക്ക് കപ്ലർ. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ .കര്യവും. നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കുകയും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുക.